Pestovanie Konope na Slovensku

V tomto článku sa zameriame na možnosti pestovania technického konope v podmienkach Slovenskej republiky. Tá však sa podriaďuje nariadeniam a iným právnym dokumentom Európskej únie.

Môžeme povedať, že v modernom svete sa menia legislatívne podmienky jednotlivých krajín a názory verejnosti na cannabis pomerne rýchlo. Kým donedávna predstavovala táto rastlinka len symbol drogy, dnes sa na ňu začína lekárska a široká verejnosť pozerať aj v pozitívnom svetle.

Na začiatku je dôležité uviesť, že technické konope v podmienkach Európskej únie spĺňa legislatívne normy za predpokladu, že obsahuje maximálne 0,2 % THC v sušine. 

Zákon č. 372 / 2019 Z. z. podľa § 15 uvádza v odseku 2, že Ministerstvo môže pestovanie konopy povoliť na území SR na výskumné alebo priemyselné účely. Pestovanie konopy na priemyselný účel je možné rozumieť, ako pestovanie konopy za účelom zúžitkovania konopy na získavania semien a vlákna. Takéto povolenie vydáva Ministerstvo s platnosťou jedného roka.

Podľa tohto zákona môžu poľnohospodári niektoré odrody konopy siatej (ktoré sa nachádzajú v osobitnom predpise) pestovať aj bez povolenia, ak pred sadením podali jednotnú žiadosť na poskytnutie priamych platieb v kalendárnom roku, v ktorom budú dané typy konopy siatej pestovať.

Na to, aby bolo možné na území Slovenskej republiky pestovať technické konope v súlade s platnými legislatívnymi podmienkami, je držiteľ povolenia povinný odovzdať vypestovanú úrodu konopy spracovateľskej organizácii a neodovzdanú úrodu konopy musí na vlastné náklady zneškodniť za prítomnosti poverených zástupcov kontrolného ústavu.

Technické konope predstavuje mimoriadnu rastlinu, ktorú je možné použiť na výrobu textilu, oblečenia, produkciu jedla, ale taktiež biodegradovateľného plastu, farby, papiera, krmiva či dokonca na výrobu liekov. Na konci 40-tych rokov minulého storočia bolo považované technické konope za multimiliardovú rastlinu, nakoľko sa z nej dalo vyrobiť už v tej dobre vyše 30 000 produktov. Semiačka z technického konope obsahujú vysoké množstvo esenciálnych aminokyselín, dôležitých minerálov, vitamínov, vlákniny a mastných kyselín.

Na základe rozhovoru so skúseným pestovateľom konopy siatej Adriánom Ištvanikom možno skonštatovať, že pestovanie tejto rastliny nie je náročné. Je to najmä z dôvodu, že starostlivosť je minimálna, nakoľko konopa siata nepotrebuje postrekovať. Omnoho väčší problém je zabezpečiť marketingovú stratégiu vzhľadom na fakt, že sa výrobky z konopy siatej nedajú propagovať napr. na sociálnej sieti Facebook ani Instagrame. Reklamy sú okamžite blokované i napriek faktu, že produkty z technického konope sú legálne v celej Európskej únii.

Tí, ktorí by sa radi pozreli nielen na možnosti pestovania technického konope podľa legislatívy SR, ale radi by videli celý postup majú možnosť si ho pozrieť.

Späť do obchodu